top of page

Índice de  profesionalización de candidatos a asambleístas por El Oro

Dario ordoñez
ALFONSO HEREDIA
Oswaldo Larriva

3/10

0.5/10

3/10

estuardo aguirre

3/10

Esteban Bernal

6/10

Claudio albornoz

5/10

Hernan Plaza

3/10

Luis Quito

3/10

tania valdez

2/10

Alfredo Aguilar

3/10

diego ormaza

2/10

Sergio mendez

0/10

Juan Crespo

2/10

bottom of page